Misja i Zadania

Misją fundacji jest wprowadzanie zasad pomocniczości oznaczającej wspieranie przez kolejne szczeble władzy publicznej faktycznych potrzeb i możliwości społecznych. 

Fundacja Fala

 

Cele i zasady działania Fundacji:

· pobudzanie aktywności społeczności lokalnych;

· wspomaganie kreatywności mieszkańców;

· rozwój sektora organizacji pozarządowych;

· aktywne przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym,

· zwiększanie demokratyzacji życia publicznego we wspólnotach terytorialnych;

· przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie dla procesów integracji

i reintegracji oraz rehabilitacji społecznej.


Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej jest organem prowadzącym dla placówek edukacyjnych:

1. Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach
2. SP im. św. Wojciecha we Włodowicach
3. SP AMS w Woliborzu
4. SP AMS we Wrocławiu
5. SP AMS w Krakowie